l

Bonuses

Cenimy naszych klientów, dlatego chcemy nagrodzić to, że zdecydowaliście się grać w naszym ekskluzywnym kasynie.

Oferujemy szeroki wybór BONUSÓW, które wliczamy bezpośrednio na konta naszych klientów!


 • Regulamin bonusu “Happy Easter 200% z grą Book Of Ra" w CASINO ATLANTA”

  1. Bonus “Happy Easter 200% z grą Book Of Ra” przyznawany jest Użytkownikowi, który w dniach 29.03 - 04.04 dokona depozytu w Casino Atlanta.

  2. Wysokość bonusu wynosi 200%, aż do kwoty 1000 PLN oraz dodatkowo każdy gracz otrzyma 50 darmowych spinów na grę Book Of Ra czyli np. dokonując wpłaty 200 PLN każdy gracz będzie miał do wykorzystania w grach kwotę 600 PLN plus kwotę jaką wygra z free spinów.

  3. Kwota z konta bonusowego przechodzi na konto realne po spełnieniu obrotu 35 razy w ciągu 10 dni.

  4. Minimalna kwota depozytu aktywująca bonus to 100 PLN / 2 mBTC.


  Regulamin bonusu “Happy Easter 150% z grą Book Of Ra" w CASINO ATLANTA”

  1. Bonus “Happy Easter 150% z grą Book Of Ra" przyznawany jest Użytkownikowi, który w dniach 29.03 - 04.04 dokona depozytu w Casino Atlanta.

  2. Wysokość bonusu wynosi 150%, aż do kwoty 1000 PLN oraz dodatkowo każdy gracz otrzyma 50 darmowych spinów na grę Book Of Ra czyli np. dokonując wpłaty 100 PLN każdy gracz będzie miał do wykorzystania w grach kwotę 250 PLN plus kwotę jaką wygra z free spinów.

  3. Kwota z konta bonusowego przechodzi na konto realne po spełnieniu obrotu 35 razy w ciągu 10 dni.

  4. Minimalna kwota depozytu aktywująca bonus to 50 PLN / 1 mBTC.


 • Regulamin bonusu "Spring Bonus 150% z Beetlemania" w CASINO ATLANTA"

  1. Bonus "Spring Bonus 150% z Beetlemania" przyznawany jest Użytkownikowi, który w dniach 23.03 - 05.04 dokona depozytu w Casino Atlanta.

  2. Wysokość bonusu wynosi 150%, aż do kwoty 1000 PLN oraz dodatkowo każdy gracz otrzyma 50 darmowych spinów na grę Beetlemania czyli np. dokonując wpłaty 200 PLN każdy gracz będzie miał do wykorzystania w grach kwotę 500 PLN plus kwotę jaką wygra z free spinów.

  3. Kwota z konta bonusowego przechodzi na konto realne po spełnieniu obrotu 35 razy w ciągu 10 dni.

  4. Minimalna kwota depozytu aktywująca bonus to 100 PLN / 2 mBTC.


  Regulamin bonusu "Spring Bonus 100% z Beetlemania" w CASINO ATLANTA"

  1. Bonus "Spring Bonus 100% z Beetlemania" przyznawany jest Użytkownikowi, który w dniach 23.03 - 05.04 dokona depozytu w Casino Atlanta.

  2. Wysokość bonusu wynosi 100%, aż do kwoty 1000 PLN oraz dodatkowo każdy gracz otrzyma 50 darmowych spinów na grę Beetlemania czyli np. dokonując wpłaty 200 PLN każdy gracz będzie miał do wykorzystania w grach kwotę 400 PLN plus kwotę jaką wygra z free spinów.

  3. Kwota z konta bonusowego przechodzi na konto realne po spełnieniu obrotu 35 razy w ciągu 10 dni.

  4. Minimalna kwota depozytu aktywująca bonus to 50 PLN / 1 mBTC.


 • Regulamin promocji "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. W ramach promocji gracz otrzymuje 25 darmowych spinów do wykorzystania w grze "Lucky Lady Charm".

  2. Z promocji może skorzystać każdy użytkownik Casino Atlanta, który nie posiada żadnych środków na koncie bonusowym.

  3. Wygrane z Free Spinów to środki bonusowe, które należy obrócić 55 razy w ciągu 7 dni, zanim będzie można je wypłacić.

  4. Maksymalna wygrana z promocji to 100 PLN / 2 mBTC.

  5. Promocja jest ważna od 14.02.2018 do odwołania.

 • 1. Promocja dostępna tylko dla nowych użytkowników, którzy zarejestrowali konto w serwisie www.casino-atlanta.com

  2. Bonus może zostać przyznany tylko jeden raz na osobę, rodzinę, adres zamieszkania, adres email, adres IP

  3. Maksymalne wygrane z bonusu "Lucky Chipy bez depozytu" to odpowiednio 200 PLN lub 50 EU lub 50 USD.

  4. Każda kwota wynikająca z realizacji bonusu, która będzie przekraczała maksymalną wygraną zostanie anulowana,

  5. W celu zrealizowania bonusu należy wykonać obrót x50

  6. Promocja trwa od dnia 23.07.2014 - do odwołania przez CASINO ATLANTA

  7. Ważność bonusu to 7 dni od daty jego aktywacji

 • 1. Bonus obrotowy w kwocie 200zł przyznawany jest za każdym razem, gdy obrót gracza wyniesie 10000zł w ciągu 30 dni.


Powyższe warunki i zasady są uzupełnieniem ogólnego regulaminu CASINO ATLANTA.

Ogólny regulamin bonusów

1. Casino Atlanta oferuje szereg atrakcyjnych programów bonusowych dla nowych i stałych klientów. Programy te są ważne tylko przez ograniczony czas, a ich warunki mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Casino Atlanta, według własnego uznania.

2. Otrzymane BONUSY (gratisy) mogą być natychmiast użyte do grania w Casino Atlanta.

3. Warunkiem wypłaty środków przyznanych przez BONUSY jest osiągniecie założonych poziomów obrotu w grze. Dla każdego udzielonego BONUSU wymagane jest przeprowadzenie określonej dla danego BONUSU transakcji o łącznej wartości większej lub równej wielokrotności wartości początkowej depozytu. Gra w Casino Live nie jest wliczana do obrotu.

4. W przypadku, gdy kwota depozytu, dla której może zostać przyznany BONUS zostanie wypłacona przed osiągnięciem wymaganego poziomu wielokrotności transakcji, które są wymagane do jego otrzymania, stosuje się następujące zapisy:
a. Jeśli zostały poniesione straty, wszystkie kwoty strat są odejmowane od pierwotnego depozytu. Pozostała kwota jest dostępna do wypłaty.
b. Historia BONUSÓW zostanie wyzerowana.

5. Bonus może zostać przekazany na konto użytkownika/klienta Casino Atlanta tylko wtedy, gdy spełnione są wymagane do jego realizacji warunki.

6. Wszelkie manipulacje lub inny rodzaj oszustwa w kontekście programów bonusowych Casino Atlanta będzie skutkował natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika Casino Atlanta i unieważnieniem jego BONUSÓW.

7. Środki bonusowe nie mogą zostać wykorzystane w Casino LIVE

8. CASINO ATLANTA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i/lub zakończenia promocji w dowolnym czasie z lub bez powodu, jak również bez konieczności powiadamiania o tym.

We value our customers and offer them a range of Bonuses that are added directly to their accounts.


 • Terms of bonus "Happy Easter 200% with Book Of Ra" in CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Happy Easter 200% with Book Of Ra" is granted to users who will fund their account with cash between 29.03 - 04.04 in Casino Atlanta.

  2. The bonus increase the amount of cash deposit by 200% up to 1000 EUR/USD and, in addition, each player will receive 50 free spins in Book Of Ra game, for example a 200 EUR/USD deposit will be raised to 600 EUR/USD plus the winning amount from free spins.

  3. The amount of the bonus account will be transferred to the real account after reaching value of turnover 35 times within 10 days.

  4. Minimal amount of deposit which activate bonus is 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Terms of bonus "Happy Easter 150% with Book Of Ra" in CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Happy Easter 150% with Book Of Ra" is granted to users who will fund their account with cash between 29.03 - 04.04 in Casino Atlanta.

  2. The bonus increase the amount of cash deposit by 150% up to 1000 EUR/USD and, in addition, each player will receive 50 free spins in Book Of Ra, for example a 200 EUR/USD deposit will be raised to 500 EUR/USD plus the winning amount from free spins.

  3. The amount of the bonus account will be transferred to the real account after reaching value of turnover 35 times within 10 days.

  4. Minimal amount of deposit which activate bonus is 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Terms of bonus "Spring Bonus 150% with Beetlemania" in CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Spring Bonus 150% with Beetlemania" is granted to users who will fund their account with cash between 23.03 - 05.04 in Casino Atlanta.

  2. The bonus increase the amount of cash deposit by 150% up to 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC and, in addition, each player will receive 50 free spins in Beetlemania game, for example a 200 EUR/USD deposit will be raised to 500 EUR/USD plus the winning amount from free spins.

  3. The amount of the bonus account will be transferred to the real account after reaching value of turnover 35 times within 10 days.

  4. Minimal amount of deposit which activate bonus is 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Terms of bonus "Spring Bonus 100% with Beetlemania" in CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Spring Bonus 100% with Beetlemania" is granted to users who will fund their account with cash between 23.03 - 05.04 in Casino Atlanta.

  2. The bonus increase the amount of cash deposit by 100% up to 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC and, in addition, each player will receive 50 free spins in Beetlemania game, for example a 200 EUR/USD deposit will be raised to 400 EUR/USD plus the winning amount from free spins.

  3. The amount of the bonus account will be transferred to the real account after reaching value of turnover 35 times within 10 days.

  4. Minimal amount of deposit which activate bonus is 50 (EUR, USD) / 1 mBTC


 • Terms of promotions "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. Each player receives 25 free spins in the game "Lucky Lady Charm".

  2. This promotion will benefit all players in Casino Atlanta, who have currently no funds on bonus account.

  3. Winning a Free Spins bonus money needs to be turned 55 times in 7 days before a player can withdraw them.

  4. The maximum win prize of the promotion is 25 (EUR/USD) / 2 mBTC.

  5. Promotion is valid starting from 14.02.2018 until further notice.

 • 1. This offer is only available to new users who have registered with www. Casino-atlanta.com.

  2. The bonus of 25 EUR will only be credited once per user, family, household address, email address or IP address.

  3. The maximum winnings from the bonus are 50 EUR or $50.

  4. Any winnings resulting from playing the Lucky Chip 25 EUR bonus that exceed the maximum winnings will be cancelled and cannot be cashed-out.

  5. General requirements for this bonus is 50 times rotation.

  6. This offer is open from 31/07/2014 until further notice.

  7. The bonus is available for 7-days from the date it was activated.

  8. The bonus is not available to players from Poland.

 • 1. The Turnover Bonus of 200 EURs is granted each time when a user turnovers 10000 EURs in a 30-day period.


These terms and conditions are supplements to the General Rules and Conditions of CASINO ATLANTA.

Bonus Policy

The Bonus Policy supplements the General Rules and Conditions of Casino Atlanta.

1. Casino Atlanta offers a number of bonus offers for their new and regular customers. The offers are valid for a limited time period and their conditions of use can be subject to change without prior notice by Casino Atlanta.

2. Bonuses credited to customers' accounts can be used for playing immediately.

3. Prerequisite for the disbursement of credits earned through bonuses is volume dependent on trading through the Casino Atlanta platform. For each granted bonus credit, transactions with a total value greater than or equal to multiple times the deposit value are required. For each bonus these terms are defined independently. Playing in Casino Live is not counted towards turnover.

4. In the case that the total or partial amount of the deposit for which the bonus was granted is disbursed before the amount of multiple times the deposit value is used for trading, the following conditions apply:
a. If trading losses have been incurred, all loss amounts are subtracted from the original deposit. The remaining amount is available for disbursement.
b. All types of bonuses will be canceled.

5. The bonus can be transferred to the user account of the Casino Atlanta customer only if the required conditions are met.

6. Any manipulation or other type of deception within the context of the provision of Casino Atlanta bonus programs will affect the immediate closure of the Casino Atlanta user account and cancellation of the accumulated credit.

7. Bonus funds can not be used in Casino LIVE

8. The casino reserves the right to change the terms and conditions and/or to close this offer at any time and it is player's responsibility to periodically check here for changes and updates.

Apreciamos os nossos clientes e por isso queremos premiar a sua decisão de jogar no nosso casino exclusivo.

Oferecemos uma ampla oferta de BÓNUS, que diretamente incluímos nas contas dos nossos clientes!


 • Regulamento de bónus "Happy Easter 200% with Book Of Ra" com CASINO ATLANTA

  1. O bónus "Happy Easter 200% with Book Of Ra" está atribuído a cada Utilizador que e no prazo 29.03 - 04.04 realizar mais um depósito no Casino Atlanta.

  2. O valor de bónus é 200% até ao montante de 1000 EUR/USD e, além disso, cada jogador receberá 50 free spins no Book Of Ra, ou seja, por exemplo, depositando 200 EUR/USD, cada jogador poderá usar nos jogos o valor de 600 EUR/USD acrescido do valor do prêmio de free spins.

  3. O valor de bónus passará para a conta real após o cumprimento de volume de negócios 35 vezes durante 10 dias.

  4. O valor mínimo de depósito que ativa o bónus são 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Regulamento de bónus "Happy Easter 150% with Book Of Ra" com CASINO ATLANTA

  1. O bónus "Happy Easter 150% with Book Of Ra" está atribuído a cada Utilizador que e no prazo 29.03 - 04.04 realizar mais um depósito no Casino Atlanta.

  2. O valor de bónus é 150% até ao montante de 1000 EUR/USD e, além disso, cada jogador receberá 50 free spins no Book Of Ra, ou seja, por exemplo, depositando 200 EUR/USD, cada jogador poderá usar nos jogos o valor de 500 EUR/USD acrescido do valor do prêmio de free spins.

  3. O valor de bónus passará para a conta real após o cumprimento de volume de negócios 35 vezes durante 10 dias.

  4. O valor mínimo de depósito que ativa o bónus são 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Regulamento de bónus "Spring Bonus 150% with Beetlemania" com CASINO ATLANTA

  1. O bónus "Spring Bonus 150% with Beetlemania" está atribuído a cada Utilizador que e no prazo 23.03 - 05.04 realizar mais um depósito no Casino Atlanta.

  2. O valor de bónus é 150% até ao montante de 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC e, além disso, cada jogador receberá 50 free spins no Beetlemania, ou seja, por exemplo, depositando 200 EUR/USD, cada jogador poderá usar nos jogos o valor de 500 EUR/USD acrescido do valor do prêmio de free spins.

  3. O valor de bónus passará para a conta real após o cumprimento de volume de negócios 35 vezes durante 10 dias.

  4. O valor mínimo de depósito que ativa o bónus são 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Regulamento de bónus "Spring Bonus 100% with Beetlemania" com CASINO ATLANTA

  1. O bónus "Spring Bonus 100% with Beetlemania" está atribuído a cada Utilizador que e no prazo 23.03 - 05.04 realizar mais um depósito no Casino Atlanta.

  2. O valor de bónus é 100% até ao montante de 1000 (EUR, USD), 25 mBTC e, além disso, cada jogador receberá 50 free spins no Beetlemania, ou seja, por exemplo, depositando 200 EUR/USD, cada jogador poderá usar nos jogos o valor de 400 EUR/USD acrescido do valor do prêmio de free spins.

  3. O valor de bónus passará para a conta real após o cumprimento de volume de negócios 35 vezes durante 10 dias.

  4. O valor mínimo de depósito que ativa o bónus são 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Terms of promotions "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. Each player receives 25 free spins in the game "Lucky Lady Charm".

  2. This promotion will benefit all players in Casino Atlanta, who have currently no funds on bonus account.

  3. Winning a Free Spins bonus money needs to be turned 55 times in 7 days before a player can withdraw them.

  4. The maximum win prize of the promotion is 25 (EUR/USD) / 2 mBTC.

  5. Promotion is valid starting from 14.02.2018 until further notice.

 • 1. Promoção disponível apenas para os novos utilizadores que registraram a sua conta no serviço www.casino-atlanta.com.

  2. O bónus pode ser atribuído apenas uma vez para uma pessoa, família, endereço de residência, endereço e-mail, endereço IP.

  3. Os ganhos máximos de bónus "Lucky Chipy sem depósito" são, respetivamente, 50 EU ou 50 USD.

  4. Cada valor resultante da realização de bónus que ultrapassar o ganho máximo, será anulado.

  5. Para realizar o bónus é preciso fazer o volume de negócios x50.

  6. A promoção durará de 23.07.2014 – até ser cancelada por CASINO ATLANTA.

  7. A valide de bónus são 7 dias a contar da data da sua ativação.

 • 1. O bónus de negócios no valor de 200 EUR é atribuído sempre quando o volume de negócios do jogador for de 10000 EUR durante 30 dias.


As referidas condições e regras constituem complemento ao regulamento de CASINO ATLANTA.

O regulamento geral de bónus

1. Casino Atlanta oferece uma série atrativa de programas de bónus para os clientes novos e permanentes. Os programas estão em vigor apenas por um tempo limitado e as suas condições podem sofrer alterações sem a notificação prévia por Casino Atlanta, ficando a seu critério.

2. Os BÓNUS recebidos (grátis) podem ser imediatamente aproveitados para jogar no Casino Atlanta.

3. A condição de pagamento dos meios atribuídos pelos BÓNUS é conseguir os determinados níveis de volume de negócios no jogo. Cada BÓNUS atribuído exige que seja realizada uma transação determinada para um dado BÓNUS de valor total superior ou igual a alíquota do valor inicial do depósito. Jogando no Casino Live não é contado para o volume de negócios.

4. Se o valor de depósito para o qual pode ser atribuído o BÓNUS for levantado antes de alcançar o exigido nível de alíquota de transação, exigidos para a sua receção, aplicam-se os seguintes regulamentos:
a. No caso de prejuízos, todos os valores de prejuízos serão deduzidos do depósito inicial. O valor restante pode ser levantado.
b. A história de BÓNUS ficará zerada.

5. O bónus pode ser transferido para a conta do utilizador/cliente de Casino Atlanta apenas quando forem cumpridos os requisitos para a sua realização.

6. Todas as manipulações ou outro tipo de fraudes referentes aos programas de bónus de Casino Atlanta resultarão no encerramento imediato da conta do usuário de Casino Atlanta e cancelamento de seus BÓNUS.

7. Fundos de bônus não pode ser usado no Casino ao Vivo

8. CASINO ATLANTA reserva-se o direito de modificação do regulamento e/ou encerramento da promoção a qualquer momento, com ou sem motivo, como também sem a necessidade de notificação sobre tal fato.

Vážíme si našich zákazníků, takže chceme Vás odměnit, že jste se rozhodli hrát v našem exkluzivním kasinu.

Nabízíme široký výběr BONUSŮ, které posíláme přímo na účty našich zákazníků!


 • Podmínky bonusu "Happy Easter 200% with Book Of Ra" se CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Happy Easter 200% with Book Of Ra" se uděluje uživateli, který v období 29.03 - 04.04 udělal vklad v Casino Atlanta.

  2. Výše bonusu je 200% až do částky 1000 EUR/USD, a navíc, každý hráč dostane 50 free spins v Book Of Ra tedy například dělajíc vklad ve výši 200 EUR/USD každý hráč bude mít ve hrách částku 600 EUR/USD a výhra z free spins.

  3. Výše bonusu účtu je převedena na reálný účet po realizování obratu 35 krát ve lhůtě 10 dnů.

  4. Minimální čiastkka vkladu pro aktivaci bonusu je 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Podmínky bonusu "Happy Easter 150% with Book Of Ra" se CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Happy Easter 150% with Book Of Ra" se uděluje uživateli, který v období 29.03 - 04.04 udělal vklad v Casino Atlanta.

  2. Výše bonusu je 150% až do částky 1000 EUR/USD, a navíc, každý hráč dostane 50 free spins v Book Of Ra tedy například dělajíc vklad ve výši 200 EUR/USD každý hráč bude mít ve hrách částku 500 EUR/USD a výhra z free spins.

  3. Výše bonusu účtu je převedena na reálný účet po realizování obratu 35 krát ve lhůtě 10 dnů.

  4. Minimální čiastkka vkladu pro aktivaci bonusu je 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Podmínky bonusu "Spring Bonus 150% with Beetlemania" se CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Spring Bonus 150% with Beetlemania" se uděluje uživateli, který v období 23.03 - 05.04 udělal vklad v Casino Atlanta.

  2. Výše bonusu je 150% až do částky 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC, a navíc, každý hráč dostane 50 free spins v Beetlemania tedy například dělajíc vklad ve výši 200 EUR/USD každý hráč bude mít ve hrách částku 500 EUR/USD a výhra z free spins.

  3. Výše bonusu účtu je převedena na reálný účet po realizování obratu 35 krát ve lhůtě 10 dnů.

  4. Minimální čiastkka vkladu pro aktivaci bonusu je 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Podmínky bonusu "Spring Bonus 100% with Beetlemania" se CASINO ATLANTA

  1. Bonus "Spring Bonus 100% with Beetlemania" se uděluje uživateli, který v období 23.03 - 05.04 udělal vklad v Casino Atlanta.

  2. Výše bonusu je 100% až do částky 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC, a navíc, každý hráč dostane 50 free spins v Beetlemania tedy například dělajíc vklad ve výši 200 EUR/USD každý hráč bude mít ve hrách částku 400 EUR/USD a výhra z free spins.

  3. Výše bonusu účtu je převedena na reálný účet po realizování obratu 35 krát ve lhůtě 10 dnů.

  4. Minimální čiastkka vkladu pro aktivaci bonusu je 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Terms of promotions "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. Each player receives 25 free spins in the game "Lucky Lady Charm".

  2. This promotion will benefit all players in Casino Atlanta, who have currently no funds on bonus account.

  3. Winning a Free Spins bonus money needs to be turned 55 times in 7 days before a player can withdraw them.

  4. The maximum win prize of the promotion is 25 (EUR/USD) / 2 mBTC.

  5. Promotion is valid starting from 14.02.2018 until further notice.

 • 1. Dostupné pouze pro nové uživatele, kteří zaregistrovali účet na www.casino-atlanta.com,

  2. Bonus může být poskytnut pouze jednou za osobu, rodinu, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu,

  3. Maximálně výhry z bonusu "Lucky chip bez depozitu", je v respektive 50 EUR nebo 50 USD,

  4. Jakákoliv částka vyplývající z uplatnění bonusu, která bude vyšší než maximální výhra bude zrušena,

  5. S cílem uplatnit bonus, je třeba provést obrat x50,

  6. Nabídka platí od 23.07.2014 - do zrušení CASINO ATLANTA

  7. Platnost bonusu je 7 dní od data aktivace

 • 1. Bonus z obratu ve výši 200 EUR se uděluje na každém, když hráč dosáhne obrat 10000 EUR za 30 dní.


Tyto podmínky jsou doplněním obecných podmínek CASINO ATLANTA.

Obecná pravidla bonusů

1. Atlanta Casino nabízí řadu zajímavých bonusových programů pro nové i stálé zákazníky. Tyto programy jsou platné pouze po omezenou dobu, a jejich podmínky se mohou měnit bez předchozího upozornění Casino Atlanta, na základě vlastního uvážení.

2. BONUSY (gratisy), mohou být použity aby okamžitě hrát na Casino Atlanta.

3. Podmínkou pro vyplacení prostředků přidělených bonusem je dosáhnout stanovené limity obratů ve hře. Pro každý přidělený BONUS je nutné provést určenou pro určitý BONUS transakci v celkové hodnotě vyšší nebo rovnající se násobku počátečního vkladu. Hraní v Casino Live, se nezapočítávají do obratu.

4. V případě, kdy částka depozitu pro kterou může být přidělen BONUS bude vyplacena před dosažením požadované úrovně násobku transakcí, které jsou potřebné k jeho získání, platí následující ustanovení:
a. Pokud jste utrpěli ztrátu, všechny částky ztráty jsou odečteny od počátečního depozitu. Zbývající částka je k dispozici pro vyplacení.
b. Historie BONUSŮ se vynuluje.

5. Bonus může být převeden na účet uživatele / zákazníka Casino Atlanta pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky nutné k jeho realizaci.

6. Jakákoliv manipulace nebo jakýkoli jiný typ podvodu v souvislosti s bonusovými programy Casino Atlanta budou mít za následek okamžité zrušení vašeho uživatelského účtu Casino Atlanta a zrušení jeho BONUSŮ.

7. Bonusové fondy nemohou být použity v Kasino Live

8. CASINO ATLANTA si vyhrazuje právo na změnu podmínek / nebo ukončení této akci kdykoliv s nebo bez důvodu a bez předchozího upozornění.

4. Minimální čiastkka vkladu pro aktivaci bonusu je 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.

Nagyra értékeljük Ügyfeleinket, ezért szeretnénk megjutalmazni azt, hogy az exkluzív kaszinónkban való játék mellett döntöttek.

A BÓNUSZOK széles palettáját kínáljuk, amiket közvetlenül az Ügyfeleink számláira írjuk!


 • A "Happy Easter 200% with Book Of Ra" a CASINO ATLANTA bónusz szabályzata

  1. A "Happy Easter 200% with Book Of Ra" bónusz azok a Felhasználók kapják, akik 29.03 - 04.04 között újabb letétet tesznek a Casino Atlanta.

  2. A bónusz értéke 200%, egészen 1000 EUR/USD értékig, és ezen túlmenően, minden játékos kap 50 free spins Book Of Ra, azaz pl. 200 EUR/USD összeget befizetve mindegyik játékos a játékok során 600 EUR/USD összeget használhat fel valamint a nyeremény összege a free spins.

  3. Az összeg a bónusz számláról átkerül a valódi számlára a 35-szörös forgalom 10 napon belüli elérése után.

  4. A bónuszt aktiváló letét minimális összege 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  A "Happy Easter 150% with Book Of Ra" a CASINO ATLANTA bónusz szabályzata

  1. A "Happy Easter 150% with Book Of Ra" bónusz azok a Felhasználók kapják, akik 29.03 - 04.04 között újabb letétet tesznek a Casino Atlanta.

  2. A bónusz értéke 150%, egészen 1000 EUR/USD értékig, és ezen túlmenően, minden játékos kap 50 free spins Book Of Ra, azaz pl. 200 EUR/USD összeget befizetve mindegyik játékos a játékok során 500 EUR/USD összeget használhat fel valamint a nyeremény összege a free spins.

  3. Az összeg a bónusz számláról átkerül a valódi számlára a 35-szörös forgalom 10 napon belüli elérése után.

  4. A bónuszt aktiváló letét minimális összege 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • A "Spring Bonus 150% with Beetlemania" a CASINO ATLANTA bónusz szabályzata

  1. A "Spring Bonus 150% with Beetlemania" bónusz azok a Felhasználók kapják, akik 23.03 - 05.04 között újabb letétet tesznek a Casino Atlanta.

  2. A bónusz értéke 150%, egészen 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC értékig, és ezen túlmenően, minden játékos kap 50 free spins Beetlemania, azaz pl. 200 EUR/USD összeget befizetve mindegyik játékos a játékok során 500 EUR/USD összeget használhat fel valamint a nyeremény összege a free spins.

  3. Az összeg a bónusz számláról átkerül a valódi számlára a 35-szörös forgalom 10 napon belüli elérése után.

  4. A bónuszt aktiváló letét minimális összege 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  A "Spring Bonus 100% with Beetlemania" a CASINO ATLANTA bónusz szabályzata

  1. A "Spring Bonus 100% with Beetlemania" bónusz azok a Felhasználók kapják, akik 23.03 - 05.04 között újabb letétet tesznek a Casino Atlanta.

  2. A bónusz értéke 100%, egészen 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC értékig, és ezen túlmenően, minden játékos kap 50 free spins Beetlemania, azaz pl. 200 EUR/USD összeget befizetve mindegyik játékos a játékok során 400 EUR/USD összeget használhat fel valamint a nyeremény összege a free spins.

  3. Az összeg a bónusz számláról átkerül a valódi számlára a 35-szörös forgalom 10 napon belüli elérése után.

  4. A bónuszt aktiváló letét minimális összege 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Terms of promotions "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. Each player receives 25 free spins in the game "Lucky Lady Charm".

  2. This promotion will benefit all players in Casino Atlanta, who have currently no funds on bonus account.

  3. Winning a Free Spins bonus money needs to be turned 55 times in 7 days before a player can withdraw them.

  4. The maximum win prize of the promotion is 25 (EUR/USD) / 2 mBTC.

  5. Promotion is valid starting from 14.02.2018 until further notice.

 • 1. Az akciós ajánlat csak a www.casino-atlanta.com internetes oldalon számlát nyitó új felhasználókra vonatkozik,

  2. A bónusz csak egyszer és csak egy személynek, egy családnak, lakcímnek, e-mail címnek és IP címnek adható,

  3. Az "Alapletét nélküli Lucky Chip"-ből adható bónusz-nyeremény maximális értéke 50 EUR vagy 50 USD,

  4. a bónusz beváltásából eredő, a maximális nyeremény összegén felüli bármilyen összeg törlésre kerül,

  5. Ahhoz, hogy a bónusz beváltható legyen, legalább 50-szeres ügyleti forgalmat kell lebonyolítani,

  6. Az akció 2014.07.23-tól a CASINO ATLANTA által történő visszavonásának az időpontjáig tart,

  7. A bónusz érvényességi ideje az aktiválásától számított 7 nap.

 • 1. A 200 EUR kitevő, forgalmi érték utáni bónuszt minden olyan alkalommal kapja a játékos, amikor az ügyleteinek az értéke 30 nap alatt eléri a 10000 EUR.


A fenti feltételek és szabályok a CASINO ATLANTA általános szabályainak a kiegészítését képezik.

A bónuszok általános szabályzata

1. A Casino Atlanta számos vonzó bónusz-programot kínál az új és állandó ügyfeleinek. Ezek a programok csak korlátozott ideig érvényesek, a feltételeik pedig a Casino Atlanta előzetes értesítése nélkül, saját belátása szerint megváltozhatnak.

2. A kapott BÓNUSZOK (kedvezmények) azonnal felhasználhatók a Casino Atlanta.

3. A BÓNUSZOK által biztosított összegek kifizetésének a feltétele az, hogy a játékos a játékban elérje a kitűzött forgalmi szintet. Minden egyes megítélt BÓNUSZ esetében az adott BÓNUSZT érintő ügyletek összértékének a kezdeti letét többszörös értékével egyenlőnek vagy annál magasabbnak kell lennie. Játék a Casino Live nem számít bele a forgalom.

4. Abban az esetben, ha a letét összege, amelyhez BÓNUSZ jár, az ügylet többszörös értéke kívánt szintjének az elérése előtt kifizetésre kerül, az alábbi szabályok szerint kell eljárni:
a. Ha veszteségre kerül sor, a veszteségek minden összegét le kell vonni az alapletétből. A fennmaradó összeg kifizetésre rendelkezésre áll.
b. A BÓNUSZOK története lenullázódik.

5. A bónusz csak akkor vihető át a Casino Atlanta felhasználójának/ügyfelének a számlájára, ha az ügylet lebonyolításának a feltételei teljesítve vannak.

6. Bármilyen manipuláció vagy a Casino Atlanta bónusz-programjait érintő más típusú csalás a Casino Atlanta felhasználója számlájának az azonnali bezárását és a BÓNUSZAINAK az érvénytelenítését vonja maga után.

7. Bonus források nem használhatók Kaszinó Élő.

8. A CASINO ATLANTA fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására és/vagy az akciós ajánlatának a megszüntetésére bármikor, bármilyen ok megadása valamint az erről szóló előzetes értesítés nélkül.

Les apreciamos a nuestros clientes, por eso queremos premiar eso que han decidido a jugar en nuestro casino exclusivo.

Ofrecemos un amplio abanico de los bonos, que incluimos directamente en las cuentas de nuestros clientes!


 • Reglamento de bono "Happy Easter 200% with Book Of Ra" con CASINO ATLANTA

  1. El bono "Happy Easter 200% with Book Of Ra" es dado al Usuario, que en le termino 29.03 - 04.04 hará el deposito siguiente en Casino Atlanta.

  2. El nivel de bono asciende 200% hasta la cuota de 1000 EUR/USD, y, además, cada jugador recibirá 50 free spins en el Book Of Ra, o sea por ejemplo haciendo el pago de 200 EUR/USD, cada jugador tendrá a usar en los juegos la cuota de 600 EUR/USD más la cantidad de ganar free spins.

  3. La cuota de la cuenta de bono se transfiere a la cuenta real, después de cumplimento de la circulación de 35 veces en 10 días.

  4. La cuota mínima de deposito que activa el bono es 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Reglamento de bono "Happy Easter 150% with Book Of Ra" con CASINO ATLANTA

  1. El bono "Happy Easter 150% with Book Of Ra" es dado al Usuario, que en le termino 29.03 - 04.04 hará el deposito siguiente en Casino Atlanta.

  2. El nivel de bono asciende 150% hasta la cuota de 1000 EUR/USD, y, además, cada jugador recibirá 50 free spins en el Book Of Ra, o sea por ejemplo haciendo el pago de 200 EUR/USD, cada jugador tendrá a usar en los juegos la cuota de 500 EUR/USD más la cantidad de ganar free spins.

  3. La cuota de la cuenta de bono se transfiere a la cuenta real, después de cumplimento de la circulación de 35 veces en 10 días.

  4. La cuota mínima de deposito que activa el bono es 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Reglamento de bono "Spring Bonus 150% with Beetlemania" con CASINO ATLANTA

  1. El bono "Spring Bonus 150% with Beetlemania" es dado al Usuario, que en le termino 23.03 - 05.04 hará el deposito siguiente en Casino Atlanta.

  2. El nivel de bono asciende 150% hasta la cuota de 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC, y, además, cada jugador recibirá 50 free spins en el Beetlemania, o sea por ejemplo haciendo el pago de 200 EUR/USD, cada jugador tendrá a usar en los juegos la cuota de 500 EUR/USD más la cantidad de ganar free spins.

  3. La cuota de la cuenta de bono se transfiere a la cuenta real, después de cumplimento de la circulación de 35 veces en 10 días.

  4. La cuota mínima de deposito que activa el bono es 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Reglamento de bono "Spring Bonus 100% with Beetlemania" con CASINO ATLANTA

  1. El bono "Spring Bonus 100% with Beetlemania" es dado al Usuario, que en le termino 23.03 - 05.04 hará el deposito siguiente en Casino Atlanta.

  2. El nivel de bono asciende 100% hasta la cuota de 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC, y, además, cada jugador recibirá 50 free spins en el Beetlemania, o sea por ejemplo haciendo el pago de 200 EUR/USD, cada jugador tendrá a usar en los juegos la cuota de 400 EUR/USD más la cantidad de ganar free spins.

  3. La cuota de la cuenta de bono se transfiere a la cuenta real, después de cumplimento de la circulación de 35 veces en 10 días.

  4. La cuota mínima de deposito que activa el bono es 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Terms of promotions "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. Each player receives 25 free spins in the game "Lucky Lady Charm".

  2. This promotion will benefit all players in Casino Atlanta, who have currently no funds on bonus account.

  3. Winning a Free Spins bonus money needs to be turned 55 times in 7 days before a player can withdraw them.

  4. The maximum win prize of the promotion is 25 (EUR/USD) / 2 mBTC.

  5. Promotion is valid starting from 14.02.2018 until further notice.

 • 1. La promoción accesible sólo para los usuarios nuevos, que han registrado la cuenta en el servicio www.casino-atlanta.com

  2. El bono puede ser dado sólo uno per una persona, familia, domicilio, dirección de correo electrónico, dirección IP.

  3. El máximo ganado del Bono "Lucky Chip sin deposito" es 50 EU o 50 USD relativamente.

  4. Cada cuota resultada de la realización del bono, que sobrepasará el máxima ganada será anulada.

  5. Para realizar el bono hay que hacer el circulación x50.

  6. La promoción dura de la fecha de 23.07.2014 - hasta su anulación por CASINO ATLANTA

  7. Validez de bono es 7 días de la fecha de su activación

 • 1. El bono circulante de 200 EUR es dado cada vez, que la circulación del jugador ascienda 10000 EUR en 30 días.


Las antedichas condiciones y reglas son complementarias a reglamento general CASINO ATLANTA.

Reglamento general de bonos

1. Casino Atlanta ofrece seria de atractivos programas de bonos para los clientes nuevos y fijos. Esos programas son válidos solamente por el tiempo limitado, y sus condiciones podrán ser cambiadas sin informar previamente por Casino Atlanta, por su consideración propia.

2. BONOS recibidos (gratis) pueden ser utilizados para jugar inmediatamente en Casino Atlanta.

3. La condición de sacado de los recursos dados por BONOS es alcanzar el supuestos niveles de la circulación en el juego. Para cada dado BONO es requerido hacer por dado BONO una transacción especificada de conjuntivo valor más grande o igual reiterado del valor inicial del depósito. Jugar en el Casino Live no se cuenta para la circulación.

4. En caso cuando la cuota de depósito para cual puede ser dado BONO, será retirada antes de alcance del nivel requerido de reiterado de transacciones, que son requeridos para obtenerlo, se aplican las indicaciones siguientes:
a. Si las pérdidas han sido sufridas, todas las cuotas de pérdidas son quitadas del depósito original. El resto de la cuota es accesible a sacar.
b. Historia de BONOS será poner a cero.

5. El bono puede ser transferido a la cuenta del usuario/cliente de Casino Atlanta solamente cuando se cumplan las condiciones requeridos para realizarla.

6. Todas las manipulaciones u otro tipo de fraude en el contexto de programas de bono de Casino Atlanta resultará en inmediato cerrado de la cuenta del usuario de Casino Atlanta y anulación de sus BONOS.

7. Prima fondos no pueden ser utilizados en el Casino en Vivo

8. CASINO ATLANTA reserva el derecho a modificar el reglamento y/o terminar de promoción en cualquier momento, o tanto sin causa, como sin la necesidad de informar sobre esto.

Wir wissen unsere Kunden zu schätzen, daher auch wollen wir Sie dafür belohnen, dass Sie sich entschieden haben, in unserem exklusiven Casino zu spielen.

Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an BONUSSEN an, die den Konten unserer Kunden direkt gutgeschrieben werden!


 • Ordnung für den Bonus "Happy Easter 200% with Book Of Ra" mit CASINO ATLANTA

  1. Der Bonus "Happy Easter 200% with Book Of Ra" wird einem Benutzer gewährleistet, der binnen der Frist 29.03 - 04.04 ein weiteres Depot bei dem Casino Atlanta tätigen wird.

  2. Die Höhe des Bonusses beläuft sich bis zu einem Betrag von 1000 EUR/USD auf 200%, und darüber hinaus wird jeder Spieler 50 free spins mit Book Of Ra erhalten, d.h. bei seiner Einzahlung von 200 EUR/USD hat der Spieler einen Betrag von 600 EUR/USD in den Spielen zur Verfügung plus der Gewinnsumme von free spins.

  3. Der Betrag vom Bonus-Konto geht nach einem 35-maligen Umsatz binnen 10 Tagen auf das Realkonto über.

  4. Der Depot-Mindestbetrag zur Aktivierung des Bonusses beträgt 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Ordnung für den Bonus "Happy Easter 150% with Book Of Ra" mit CASINO ATLANTA

  1. Der Bonus "Happy Easter 150% with Book Of Ra" wird einem Benutzer gewährleistet, der binnen der Frist 29.03 - 04.04 ein weiteres Depot bei dem Casino Atlanta tätigen wird.

  2. Die Höhe des Bonusses beläuft sich bis zu einem Betrag von 1000 EUR/USD auf 150%, und darüber hinaus wird jeder Spieler 50 free spins mit Book Of Ra halten, d.h. bei seiner Einzahlung von 200 EUR/USD hat der Spieler einen Betrag von 500 EUR/USD in den Spielen zur Verfügung plus der Gewinnsumme von free spins.

  3. Der Betrag vom Bonus-Konto geht nach einem 35-maligen Umsatz binnen 10 Tagen auf das Realkonto über.

  4. Der Depot-Mindestbetrag zur Aktivierung des Bonusses beträgt 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Ordnung für den Bonus "Spring Bonus 150% with Beetlemania" mit CASINO ATLANTA

  1. Der Bonus "Spring Bonus 150% with Beetlemania" wird einem Benutzer gewährleistet, der binnen der Frist 23.03 - 05.04 ein weiteres Depot bei dem Casino Atlanta tätigen wird.

  2. Die Höhe des Bonusses beläuft sich bis zu einem Betrag von 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC auf 150%, und darüber hinaus wird jeder Spieler 50 free spins mit Beetlemania erhalten, d.h. bei seiner Einzahlung von 200 EUR/USD hat der Spieler einen Betrag von 500 EUR/USD in den Spielen zur Verfügung plus der Gewinnsumme von free spins.

  3. Der Betrag vom Bonus-Konto geht nach einem 35-maligen Umsatz binnen 10 Tagen auf das Realkonto über.

  4. Der Depot-Mindestbetrag zur Aktivierung des Bonusses beträgt 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Ordnung für den Bonus "Spring Bonus 100% with Beetlemania" mit CASINO ATLANTA

  1. Der Bonus "Spring Bonus 100% with Beetlemania" wird einem Benutzer gewährleistet, der binnen der Frist 23.03 - 05.04 ein weiteres Depot bei dem Casino Atlanta tätigen wird.

  2. Die Höhe des Bonusses beläuft sich bis zu einem Betrag von 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC auf 100%, und darüber hinaus wird jeder Spieler 50 free spins mit Beetlemania halten, d.h. bei seiner Einzahlung von 200 EUR/USD hat der Spieler einen Betrag von 400 EUR/USD in den Spielen zur Verfügung plus der Gewinnsumme von free spins.

  3. Der Betrag vom Bonus-Konto geht nach einem 35-maligen Umsatz binnen 10 Tagen auf das Realkonto über.

  4. Der Depot-Mindestbetrag zur Aktivierung des Bonusses beträgt 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Terms of promotions "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. Each player receives 25 free spins in the game "Lucky Lady Charm".

  2. This promotion will benefit all players in Casino Atlanta, who have currently no funds on bonus account.

  3. Winning a Free Spins bonus money needs to be turned 55 times in 7 days before a player can withdraw them.

  4. The maximum win prize of the promotion is 25 (EUR/USD) / 2 mBTC.

  5. Promotion is valid starting from 14.02.2018 until further notice.

 • 1. Eine nur für neue Benutzer bestimmte Förderung, die ihr Konto im Service www.casino-atlanta.com eingetragen haben.

  2. Ein Bonus kann pro Person, Familie, Wohnadresse, E-Mail-Adresse, IP-Adresse nur einmal gewährt werden.

  3. Die maximalen Gewinne aus dem Bonus "Lucky Chips ohne ein Depot" betragen entsprechend 50 EUR oder 50 USD.

  4. Ein jeder Betrag, der sich aus einer Bonus-Realisierung ergibt und jeweiligen Maximalgewinn überschreitet, wird annulliert.

  5. Für eine Bonusrealisierung ist ein Umsatz x50 zu erreichen.

  6. Die Förderung dauert vom 23.07.2014 bis zu einem Widerruf durch das CASINO ATLANTA.

  7. Die Bonus-Gültigkeit beläuft sich auf 7 Tage ab Datum dessen Aktivierung.

 • 1. Der Umsatzbonus in einem Betrag von 200 EUR wird jedesmal bei der Erreichung durch einen Spieler eines Umsatzes von 10000 EUR binnen 30 Tagen gewährleistet.


Die obigen Bedingungen und Bestimmungen bilden eine Ergänzung zu der Allgemeinen Ordnung des CASINO ATLANTA.

Allgemeine Bonus-Ordnung

1. Das Casino Atlanta bietet eine Reihe an attraktiven Bonus-Programmen für seine neuen sowie Stammkunden an. Diese Programme gelten nur eine bestimmte Zeit lang und deren Bedingungen können ohne eine vorherige Benachrichtigung durch das Casino Atlanta, nach dessen Ermessen geändert werden.

2. Die erhaltenen BONUSSE (Gratis-Leistungen) können für das Spiel im Casino Atlanta sofort verwendet werden.

3. Eine Voraussetzung für die Auszahlung von den durch BONUSSE eingeräumten Mitteln ist die Erreichung von den vorausgesetzten Höhen der Spielumsätze. Für jeden eingeräumten BONUS ist die Durchführung eines für jeweiligen BONUS bestimmten Geschäftes mit einem Gesamtwert größer oder gleich einem vielfachen Anfangswert eines Depots erforderlich. Spielen im Casino Live ist nicht auf Umsatz gezählt.

4. In einem Fall, wenn ein Depotbetrag, für den ein BONUS eingeräumt werden kann, vor der Erreichung eines für dessen Gewährung erforderlichen Vielfachen von Geschäften ausgezahlt wird, finden folgende Bestimmungen die Anwendung:
a. Im Falle von erlittenen Verlusten werden sämtliche Verlustbeträge von einem ursprünglichen Depot abgezogen. Der übrige Betrag kann ausgezahlt werden.
b. Die BONUS-Geschichte wird dann genullt.

5. Ein Bonus kann einem Benutzer-/Kundenkonto von Casino Atlanta nur dann gutgeschrieben werden, wenn die dafür erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.

6. Jegliche Manipulationen oder sonstige Betrüge, die sich auf das Bonus-Programm des Casino Atlanta beziehen, werden eine sofortige Schließung des Kontos eines Kunden vom Casino Atlanta sowie eine Ungültigkeitserklärung dessen BONUSSE zur Folge haben.

7. Bonus-Fonds können nicht in Casino Live verwendet werden

8. Das CASINO ATLANTA behält sich das Recht vor, diese Ordnung abzuändern und/oder die Förderung zu einem beliebigen Zeitpunkt mit oder ohne einen Grund, wie auch ohne eine erforderliche Benachrichtigung darüber zu beendigen.

Ii apreciem pe clientii nostri, de aceea dorim sa va recompensam pentru ca ati decis sa jucati in casinoul nostru exclusivist.

Va oferim o gama larga de bonusuri pe care le adaugam direct in conturile clientilor nostrii.


 • Regulamentul bonusului "Happy Easter 200% with Book Of Ra" cu CASINO ATLANTA

  1. Bonusul "Happy Easter 200% with Book Of Ra" este acordat utilizatorului care a folosit deja bonusul de bun venit, iar in intervalul de la 29.03 - 04.04 efectueaza o noua depunere la Casino Atlanta.

  2. Marimea bonusului este de 200% pana la suma de 1000 EUR/USD, și, în plus, fiecare jucător va primi 50 de free spins în Book Of Ra, deci de exemplu efectuand o depunere de 200 EUR/USD fiecare jucator va avea de folosit 600 EUR/USD plus suma câștigătoare de la free spins.

  3. Suma din contul de bonus intra in contul real prin rularea de 35 de ori a sumei in decurs de 10 de zile.

  4. Suma minima de depunere este de 100 (EUR, USD) / 2 mBTC.


  Regulamentul bonusului "Happy Easter 150% with Book Of Ra" cu CASINO ATLANTA

  1. Bonusul "Happy Easter 150% with Book Of Ra" este acordat utilizatorului care a folosit deja bonusul de bun venit, iar in intervalul de la 29.03 - 04.04 efectueaza o noua depunere la Casino Atlanta.

  2. Marimea bonusului este de 150% pana la suma de 1000 EUR/USD, și, în plus, fiecare jucător va primi 50 de free spins în Book Of Ra, deci de exemplu efectuand o depunere de 200 EUR/USD fiecare jucator va avea de folosit 500 EUR/USD plus suma câștigătoare de la free spins.

  3. Suma din contul de bonus intra in contul real prin rularea de 35 de ori a sumei in decurs de 10 de zile.

  4. Suma minima de depunere este de 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Regulamentul bonusului "Spring Bonus 150% with Beetlemania" cu CASINO ATLANTA

  1. Bonusul "Spring Bonus 150% with Beetlemania" este acordat utilizatorului care a folosit deja bonusul de bun venit, iar in intervalul de la 23.03 - 05.04 efectueaza o noua depunere la Casino Atlanta.

  2. Marimea bonusului este de 150% pana la suma de 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC, și, în plus, fiecare jucător va primi 50 de free spins în Beetlemania, deci de exemplu efectuand o depunere de 200 EUR/USD fiecare jucator va avea de folosit 500 EUR/USD plus suma câștigătoare de la free spins.

  3. Suma din contul de bonus intra in contul real prin rularea de 35 de ori a sumei in decurs de 10 de zile.

  4. Suma minima de depunere este de 100 (EUR, USD) / 2 mBTC


  Regulamentul bonusului "Spring Bonus 100% with Beetlemania" cu CASINO ATLANTA

  1. Bonusul "Spring Bonus 100% with Beetlemania" este acordat utilizatorului care a folosit deja bonusul de bun venit, iar in intervalul de la 23.03 - 05.04 efectueaza o noua depunere la Casino Atlanta.

  2. Marimea bonusului este de 100% pana la suma de 1000 (EUR, USD) / 25 mBTC, și, în plus, fiecare jucător va primi 50 de free spins în Beetlemania, deci de exemplu efectuand o depunere de 200 EUR/USD fiecare jucator va avea de folosit 400 EUR/USD plus suma câștigătoare de la free spins.

  3. Suma din contul de bonus intra in contul real prin rularea de 35 de ori a sumei in decurs de 10 de zile.

  4. Suma minima de depunere este de 50 (EUR, USD) / 1 mBTC.


 • Terms of promotions "25 Free Spins with Lucky Lady Charm"

  1. Each player receives 25 free spins in the game "Lucky Lady Charm".

  2. This promotion will benefit all players in Casino Atlanta, who have currently no funds on bonus account.

  3. Winning a Free Spins bonus money needs to be turned 55 times in 7 days before a player can withdraw them.

  4. The maximum win prize of the promotion is 25 (EUR/USD) / 2 mBTC.

  5. Promotion is valid starting from 14.02.2018 until further notice.

 • 1. Promotia este valabila doar pentru clientii noi, care s-au inregistrat pe servisul www.casino-atlanta.com.

  2. Bonusul poate fi acordat doar o data pentru fiecare persoana, familie, adresa, adresa email, adresa IP.

  3. Castigurile maxime dinn bonusul " Lucky Chip fara cont" sant de 50 EUR respectiv 50 USD.

  4. Orice suma care depaseste nivelul maxim va fi anulata

  5. Pentru a realize bonusul trebuie realizat rulajul x50

  6. Promotia este active de la data de 23.07.2014 pana la anularea acesteia de catre Casino Atlanta

  7. Data de valabilitate a bonusului este de 7 zile de la data activarii sale

 • 1. Bonusul de rulaj in valoare de 200 EUR i este acordat de fiecare data cand rulajul jucatorului atinge 10000 EUR in decurs de 30 zile

Regulamentul genereal de acordare a bonusurilor

1. Casino Atlanta va ofera o serie de programe de premiere, atat pentru clientii noi cat si pentru cei vechi. Aceste programe sant valabile un timp determinat, iar conditiile lor pot suferi modificari fara un anunt prealabil din partea Casino Atlanta.

2. Bonusurile primite pot fi folosite imediat pentru a juca in Casino Atlanta.

3. Conditia platii sumelor rezultate in urma bonusurilor este realizarea nivelurilor de tranzactionare in joc. Pentru fiecare bonus primit este necesara conduită stabilite pentru tranzacțiile BONUS cu o valoare totală mai mare sau egală cu un multiplu al depozitului inițial. Redarea Casino Live nu este inclusă în rulaj.

4. IN cazul in care suma din cont pentru care poate fi acordat un bonus este retrasa inainte de ajungerea la un nivel care sa permita multiplicarea tranzactiei , se folosesc urmatoarele reguli:
a. Daca au fost inregistrate pierderi, toate sumele pierderilor vor fi retrase din contul initial. Suma ramasa poate fi platita.
b. Istoricul BONUS va fi resetat

5. Bonusul poate fi platit in contul utilizatorului/ clientului Casino Atlanta numai atunci cand vor fi indeplinite conditiile necesare.

6. Orice manipulare sau alta forma de inselatorie legata de programele de acordare a bonusurilor de catre Casino Atlanta va duce la inchiderea contului utilizatorului si anularea bonusurilor sale.

7. Fondurile bonus nu pot fi folosite în Casino live

8. Casino Atlanta isi rezerva dreptul de a schimba regulamentul si/sau promotiile existente in orice moment, cu sau fara motiv, si fara obligativitatea de a anunta acest lucru.


Aceste termene si conditii sant o completare la regulamentul general al Casino Atlanta.

Our innovations

 • Stopping selected rolls during the game
 • Stopping all rolls during the game
 • Quick celebration of winnings
 • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›