l

Getting started

Granie dla zabawy nie wymaga rejestracji. Aby móc grać na pieniądze, musisz utworzyć konto użytkownika w naszym serwisie wypełniając formularz rejestracyjny.
Prosimy pamiętać, że każdy użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwe, precyzyjne i kompletne dane. W przeciwnym razie nasz dział bezpieczeństwa może tymczasowo lub na stałe zablokować konto użytkownika. Prosimy również pamiętać, że w celu założenia konta trzeba ukończyć proces weryfikacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli podany podczas rejestracji adres e-mail będzie nieprawidłowy, nie będziesz mógł zalogować się na swoje konto.
Casino – Atlanta dokłada wszelkich starań, aby skutecznie chronić Twoje dane osobowe, dzięki którym możemy oferować nasze usługi w absolutnie bezpieczny sposób.
Nie, każdy gracz ma prawo do posiadania tylko jednego konta.
Nie musisz pobierać żadnego oprogramowania – we wszystkie nasze gry kasynowe możesz zagrać natychmiast online w przeglądarce. Upewnij się jedynie, że masz najnowszą wersję Javy i programu Flash Player.

Najnowszą wersję Javy możesz pobrać tutaj: www.java.com/download.
Najnowszą wersją Flash Playera możesz pobrać tutaj: www.adobe.com/products/flashplayer/
Upewnij się czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania Java i Flash Player.
Gra przebiega dalej począwszy od sytuacji, w której została przerwana kiedy się zalogujesz i otworzysz ją ponownie. Maszyny wrzutowe, które były w ruchu w trakcie przerwanego połączenia, dokończą rundę nawet jeśli połączenie będzie zerwane.
Możesz zmienić hasło klikając w przycisk "Logowanie" i następnie w link „Nie pamiętasz hasła?”. Wprowadź swój adres e-mail, a otrzymasz od nas nowe, tymczasowe hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do weryfikacji konta Dział Bezpieczeństwa będzie potrzebował:

- Zdjęcie prawa jazdy
- Zdjęcie dowodu osobistego + (rewers)
- Zdjęcie paszportu (opcjonalnie)
- Skan rachunku za media (prąd, gaz)
- Skan karty kredytowej (z zakrytym numerem CVV ) najważniejsze jest imię i nazwisko
- Screen konta bankowego lub zweryfikowanego konta Skrill / Neteller (z zakrytymi danymi logowania)

Minimum wymaganym są dwa dokumenty ze zdjęciem oraz min. dwa screeny lub skany z wyszczególnionych powyżej.

Taki zestaw plików proszę przesłać na support@casino-atlanta.com W tytule proszę wpisać WERYFIKACJA


Proces weryfikacji trwa przeważnie 48h od momentu przesłania kompletu wymaganych dokumentów. Czas ten liczony jest tylko w dni robocze.

W razie wątpliwości powstałych podczas procesu weryfikacji Dział Bezpieczeństwa może wydłużyć ten czas.

Aby zmienić swoje hasło:
a. Zaloguj się na swoje konto.
b. Kliknij link „Moje konto” w prawym górnym rogu witryny.
c. Kliknij link „Zmień hasło”.
d. Zmień wybrane dane.
e. Kliknij przycisk „Zapisz”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Zawsze z chęcią udzielimy Ci pomocy.

There is no need to register an account if you want to play for fun. In order to play with real money, you will need to register an account with us. Please click here to register.
All users must provide true, accurate and complete registration information to register an account with Casino Atlanta. Accounts with incomplete or false information may be de-activated by our Security Team either temporarily or permanently.
To complete the registration process you will need to provide a valid email address – this is to pass the email verification process.
No, each user is allowed to register only one account.
You do not need to download our Casino Client – all our games are instant. You may need to download the latest version of Java and the Flash Player to enjoy our games.

You can download the latest version of Java here:www.java.com/download.
The latest version of flash player is available here: www.adobe.com/products/flashplayer/
Please make sure that you have installed the latest version of Java and the Flash Player.
The game will continue when you log back in and open the game again. Slot machines that were spinning while the connection was lost will finish the round.
You can change your password by visiting the website and clicking "Forgotten Password" button. If you enter your email address, we will send you a new temporary password via email.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on workdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

To change your password:
a. Log on to your account.
b. Click the link “My account” in the upper right corner of the site.
c. Click the link ”Change password”.
d. Change the data.
e. Click the ”Save” button.

We did not answer all you questions? Please contact our excellent support team via contact form option. We are always happy to assist you.

Para jogar não precisa de se registar. Para poder jogar com dinheiro, deverá abrir uma conta do utilizador no nosso serviço preenchendo o formulário de registo.
Lembrem que cada utilizador está obrigado a referir no formulário de registo os dados verdadeiros, precisos e completos. Caso contrário, o nosso departamento de segurança pode temporariamente ou para sempre bloquear a conta do utilizador. Lembrem também que para abrir a conta deverá concluir o processo de verificação através do correio eletrónico. Se o e-mail apresentado durante o processo de registo for incorreto, não poderá fazer o login na sua conta.
Casino-Atlanta faz tudo para eficientemente proteger os seus dados pessoais, pelo que podemos oferecer os nossos serviços de uma maneira absolutamente segura.
Não, cada jogador tem direito de possuir apenas uma conta.
Não precisa descarregar nenhum software – todos os nossos jogos de casino poderá jogar online no navegador. Assegure-se apenas que tem a mais nova versão de Java e do programa Flash Player.

Aqui poderá descarregar a mais nova versão de Java: www.java.com/download.
Aqui poderá descarregar a mais nova versão de Flash Player: www.adobe.com/products/flashplayer/
Assegure-se que tem a mais nova versão do software instalada de Java e Flash Player.
O jogo continuará a partir da situação na qual foi interrompido quando fizer o login e abri-lo novamente. As máquinas de depósito que estavam em movimento durante a ligação interrompida acabarão a ronda mesmo se a ligação for interrompida.
Pode alterar a senha clicando no botão “Login” e a seguir no link “Não se lembra da senha?”. Introduza o seu endereço e-mail e vamos-lhe enviar uma senha temporária através do correio eletrónico.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on weekdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

Para alterar a senha:
a. Faça o login na sua conta.
b. Clique no link “Minha conta” no canto superior direito do sítio.
c. Clique no link “Alterar a senha”.
d. Altere os dados escolhidos.
e. Clique no botão “Alterar”.

Não achou resposta para a pergunta? Contate o nosso departamento de atendimento ao cliente através do formulário de contato. Sempre responderemos com prazer.

Hra pro zábavu nevyžaduje registraci. Pokud chcete mít možnost hrát o reálné peníze, musíte vytvořit účet na našich webových stránkách vyplněním registračního formuláře.
Vezměte prosím na vědomí, že musí každý uživatel zadat v registračním formuláři pravdivé, přesné a úplné údaje. Jinak naše bezpečnostní oddělení mohou dočasně nebo trvale zablokovat uživatelský účet. Vezměte prosím také na vědomí, že za účelem otevření účtu je nutné dokončit proces ověření e-mailem. Pokud zadaná během registrace e-mailová adresa je nesprávná, nebudete se moci přihlásit ke svému účtu.
Casino - Atlanta se snaží účinně chránit Vaše osobní údaje, takže můžeme nabídnout naše služby zcela bezpečným způsobem.
Ne, každý hráč smí mít pouze jeden účet.
Nemusíte stahovat žádný software - všechny naše kasinové hry, můžete hrát online v prohlížeči okamžitě. Ujistěte se jen, že máte nejnovější verzi Java a Flash Player.

Nejnovější verzi Javy si můžete stáhnout zde: www.java.com/download.
Nejnovější verzi Flash Playeru si můžete stáhnout zde: www.adobe.com/products/flashplayer/
Ujistěte se, že máte nejnovější verzi Java a Flash Player.
Hra probíhá dále od situace, v níž byla přerušena, když se přihlásíte a znovu ji otevřete. Výherní automaty, které byly v pohybu během přerušeného spojení, dokončí kolo, i když spojení bude přerušeno.
Můžete změnit své heslo, kliknutím na tlačítko "Přihlášení" a pak odkaz "Zapomněli jste heslo?" Zadejte svoji e-mailovou adresu a dostanete nové dočasné heslo e-mailem.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on weekdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

Pokud chcete změnit své heslo:
a. Přihlaste se ke svému účtu.
b. Klikněte na odkaz "Můj účet" v pravém horním rohu stránky.
c. Klikněte na odkaz "Změnit heslo".
d. Změňte vybrané údaje.
e. Klikněte na tlačítko "Uložit".

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se prosím na náš zákaznický servis pomocí kontaktního formuláře. Vždy jsme připraveni, aby Vám pomoci.

Ha csak szórakozásból kívánsz játszani, nem kell regisztrálnod magad. Ahhoz, hogy pénzért játszhass, felhasználói számlát kell nyitnod a honlapunkon, a jelentkezési lapot kitöltve. Ne felejtsd el, hogy minden felhasználónak a jelentkezési lapon valódi, pontos és teljes adatokat kell megadnia. Ellenkező esetben a biztonsági osztályunk ideiglenesen vagy állandó jelleggel befagyaszthatja a felhasználói számlát. Azt sem felejtsd el, hogy a felhasználói számla megnyitásához végig kell menni az e-maileken keresztül végzett ellenőrzési folyamaton. Ha a regisztráció során megadott e-mail cím valótlan, nem tudsz majd bejelentkezni a számládra. A Casino – Atlanta arra törekszik, hogy hatékonyan védje a személyes adataidat, amelyeknek köszönhetően teljesen biztonságos módon ajánlhatjuk a szolgáltatásainkat.
Nem, minden egyes játékos csak egy számlával rendelkezhet.
Semmiféle szoftvert nem kell letöltened – az összes kaszinó játékunkban a böngészőben azonnal online vehetsz részt. Egyedül csak azt ellenőrizd, hogy a legfrissebb Java verziód és Flash Player programod van-e.

A legújabb Java verziót itt letöltheted: www.java.com/download
A Flash Player legújabb változata pedig innen tölthető le: www.adobe.com/products/flashplayer/
Ellenőrizd, hogy a Java illetve Flash Player legújabb verziója van-e a számítógépeden.
A játék tovább folytatódik onnan, ahol félbeszakadt, miután ismét bejelentkezel és a játékot kinyitod. A slot-gépek, amelyek mozgásban voltak, amikor az összeköttetés megszakadt, a menetet akkor is befejezik, ha az a kapcsolat hiánya miatt félbeszakadt.
Megváltoztathatod a jelszavadat a „Bejelentkezés” gombra, majd az „Elfelejtett jelszó?” linkre kattintva. Írd be az e-mail címedet, majd tőlünk egy új, ideiglenes jelszót kapsz e-mailen keresztül.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on weekdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

A jelszavad megváltoztatása céljából:
a. Jelentkezz be a számládra.
b. Kattints az oldal jobb felső sarkában található „Számlám” linkre.
c. Kattints a „Jelszó megváltoztatása” linkre.
d. Módosítsd a kiválasztott adatokat.
e. Kattints a „Mentés” gombra.

Nem találtál választ a Téged érdeklő kérdésekre? Vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal az kérdőív kitöltésével. Mindig szívesen segítünk.

Jugar para divertirte no exige la registración. Para poder ganar dinero, tienes que crear la cuenta del usuario en nuestro servicio, completando el formulario de registración. Recuerda, por favor, de que cada usuario es obligado dar en el formulario de registración datos verdaderos, exactos y completos. En contrario nuestra unidad de seguridad puede bloquear temporal o constantemente la cuenta del usuario. Recuerda por favor también para abrir la cuenta hay que finalizar el proceso de verificación a través el correo electrónico Si la dirección e-mail dad al registración es incorrecta, no podrás acceder a tu cuenta. Casino – Atlanta hace lo todo posible para proteger efectivamente tus datos personales, gracias a cuales podemos ofrecer nuestros servicios de manera absolutamente segura.
No, cada jugador tiene derecho a tener solamente una cuenta.
No tienes que descargar ningún software– puedes jugar inmediatamente online en navegador en todos los juegos de casino Solo asegura que tienes la más reciente versión de Java y programa Flash Player.

La más reciente versión de Java puedes descargar aquí: www.java.com/download.
La más reciente versión de Flash Player puedes descargar aquí: www.adobe.com/products/flashplayer/
Asegura que tienes la más reciente versión del software de Java i Flash Player instalada.
El juego recorre todavía desde la situación, en que lo ha sido interrumpido, cuando accedes y abres lo otra vez. Las máquinas de depósitos de efectivo, que estuvieron en marcha mientras conexión interrumpida, ellos terminaran la vuelta, ni siquiera la conexión sea interrumpida.
Puedes cambiar la contraseña haciendo click "Entrar" y luego en enlace “¿No te recuerdas tu contraseña?”. Introduce tu dirección del correo electrónico y recibirás una contraseña nueva y temporal a través el correo electrónico.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on weekdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

Para cambiar tu contraseña:
a. Acceder a tu cuenta.
b. Haz clic de enlace „Mi cuenta” en el rincón a la derecha de la página.
c. Haz clic de enlace „Cambiar contraseña”.
d. Cambia datos elegidos.
e. Haz clic „Recordar”.

¿No has encontrado las respuestas a tus preguntas? Contacte con nuestro servicio de atención al cliente a través el formulario de contacto. Siempre te ayudáramos con ganas.

Ein Spielen für Spaß bedarf keiner Eintragung. Um mit Geld spielen zu können muss ein Spieler durch die Ausfüllung eines Eintragungsformulars sein Spielerkonto in unserem Service eröffnen. Bitte nicht vergessen, dass jeder Benutzer verpflichtet ist, seine echten, präzisen und kompletten Daten im Eintragungsformular anzugeben. Sonst ist unsere Sicherheitsabteilung berechtigt, ein Benutzerkonto vorläufig oder dauerhaft zu sperren. Bitte ebenfalls daran zu denken, dass für die Gründung eines Kontos ein Verifizierungsverfahren mithilfe der elektronischen Post beendet sein muss. Sollte die bei der Eintragung angegebene E-Mail-Adresse nicht richtig sein, dann wird sich der Spieler auf sein Konto nicht einloggen können.
Das Casino Atlanta gibt sich jede Mühe, die personenbezogenen Daten eines Benutzers wirksam zu schützen, wodurch unsere Dienstleistungen auf eine absolut sichere Art und Weise angeboten werden können.
Nein, jeder Spieler ist berechtigt, nur ein einziges Konto zu haben.
NEs ist nicht erforderlich, eine Software herunterzuladen – sämtliche unseren Kasinospiele können sofort online über die Suchmaschine gespielt werden. Der Spieler hat sich lediglich zu vergewissern, dass er über die neueste Version von Java sowie vom Programm Flash Player verfügt.

Die neueste Version von Java kann der Spieler hier herunterladen: www.java.com/download.
Die neueste Version vom Programm Flash Player kann der Spieler hier herunterladen: www.adobe.com/products/flashplayer/
Der Spieler hat sich zu vergewissern, ob die neueste Version von Java und Flash Player bei ihm installiert ist.
Dann läuft das Spiel weiter von dem Zeitpunkt an, in dem dieses unterbrochen wurde, wenn sich der Spieler eingeloggt und das Spiel wiederholt geöffnet hat. Einwurf-Maschinen, die während der unterbrochenen Verbindung in Bewegung waren, werden die Runde selbst bei einer erfolgten Unterbrechung der Verbindung zu Ende führen.
Das Passwort kann durch das Klicken der Taste „Einloggen“ und anschließend des Links „Passwort vergessen?“ geändert werden. Der Spieler hat seine E-Mail-Adresse einzuführen und dann bekommt er ein neues, zeitweiliges Passwort mithilfe der elektronischen Post von uns.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on weekdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

Zu einer Änderung des Passwortes hat der Spieler:
a. sich auf sein Konto einzuloggen.
b. den Link „Mein Konto“ in der rechten Ecke oben der Website zu klicken.
c. den Link „Passwort ändern“ zu klicken.
d. ausgewählte Daten zu ändern.
e. die Taste „Speichern“ zu klicken.

Sollten Sie eine Antwort auf Ihre Frage nicht gefunden haben, dann kontaktieren Sie mithilfe des Kontaktformulars unsere Kundendienstabteilung. Wir sind immer gerne bereit, unseren Kunden Hilfe zu leisten.

Игра в шутку не требует регистрации. Для того, чтобы играть на реальные деньги, вы должны завести себе аккаунт на нашем сайте, чтобы заполнить регистрационную форму.
Пожалуйста, обратите внимание, что каждый пользователь должен предоставить в регистрационной форме истинные, точные и полные данные. В противном случае, наша служба безопасности может временно или постоянно заблокировать ваш аккаунт. Обратите внимание, что для того, чтобы открыть счет, вы должны завершить процесс подтверждения по электронной почте. Если зарегистрированный адрес вашей электронной почты будет неправильным, вы не сможете войти в свою учетную запись.
Casino – Atlanta стремится эффективно защитить вашу личную информацию, чтобы мы могли предложить вам свои услуги в абсолютно безопасный способ.
Нет, каждый игрок может иметь только один счет.
Вам не нужно загружать никакое программное обеспечение - во всех играх нашего казино вы можете играть онлайн в вашем браузере сразу. Убедитесь, что только у вас есть последняя версия Java и Flash Player.

Последнюю версию Java можно скачать здесь: www.java.com/download.
Последнюю версию Flash Player можно скачать здесь: www.adobe.com/products/flashplayer/
Убедитесь, что вы установили последнюю версию Java и Flash Player.
Игра продолжится дальше, с момента, в котором она была прервана, после входа в систему и её открытия. Слоты, которые были в движении во время прерванного соединения, закончат раунд, даже если соединение прервалось.
Вы можете изменить свой пароль, нажав на кнопку "Войти", а затем войти на ссылку "Забыли пароль?". Введите адрес электронной почты, и вы получите новый, временный пароль по электронной почте.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on weekdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

Чтобы изменить пароль:
a. Войдите в свой аккаунт.
b. Нажмите "Мой аккаунт" в правом верхнем углу сайта.
c. Нажмите кнопку "Изменить пароль".
d. Изменить выбранные данные.
e. Нажмите кнопку "Сохранить".

Вы не нашли ответ на свой вопрос? Свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, используя контактную форму. Всегда готовы помочь Вам.

Jucând pentru distracție nu necesită înregistrare. Pentru a putea juca pentru bani reali, trebuie să creați un cont de utilizator pe site-ul nostru prin completarea formularului de înregistrare. Vă rugăm să rețineți că fiecare utilizator are obligația de a furniza în formularul de înregistrare a datelor reale, corecte și complete. În caz contrar, departamentul nostru de securitate pot dezactiva temporar sau permanent contul de utilizator. Vă rugăm, de asemenea, rețineți că, în scopul de a deschide un cont care aveți nevoie pentru a finaliza procesul de verificare prin e-mail. Dacă adresa dvs. de e-mail înregistrată este invalid, nu veți putea să vă conectați la contul dumneavoastră. Casino - Atlanta se străduiește să protejeze eficient datele dumneavoastra personale, astfel încât să putem oferi serviciile noastre într-un mod absolut sigur.
Nu, fiecare jucător are voie să aibă doar un singur cont.
Nu aveți nevoie pentru a descărca orice software - toate jocurile noastre de cazino poți să te joci online, în browser-ul dumneavoastră imediat. Asigurați-vă doar că aveți cea mai recentă versiune de Java și Flash Player.

Cea mai recentă versiune de Java poate fi descarcat de aici: www.java.com/download.
Cea mai recentă versiune a Flash Player, puteți descărca aici: www.adobe.com/products/flashplayer/
Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune de Java și Flash Player.
Jocul se desfasoara în continuare de situația în care a fost întrerupt atunci când vă conectați și deschideți-l din nou. Mașini de sloturi care au fost în mișcare în timpul unei conexiuni întrerupte, va finaliza runda chiar dacă conexiunea este rupt.
Puteți schimba parola făcând clic pe butonul "Login" și apoi pe link-ul "Ați uitat parola?". Introdu adresa ta de e-mail și veți primi o nouă parolă temporară prin e-mail.

Security Department to verify user account will need few documents listed below:

- photo of driving license
- photo of ID card
- photo of passport (optional)
- scan of a utility bill (electricity, gas, phone, etc. ...)
- scan of credit (debit) card (with CVV NO. covered) the most important is Your name, and last name
- screen of Your banking site or verified Skrill / Neteler account (with login data covered)

Please note that no less than two different ID document with photograph and no less than two screens or scans listed above are necessary.

Send this set of documents to support@casino-atlanta.com, In the title, type VERIFICATION


Verification can last 48 hours. and it is carried out only on weekdays.

In case of any doubts occurred during the verification process Security Department may extend this time.

Pentru a schimba parola:
a. Conectați-vă la contul dumneavoastră.
b. Faceți clic pe link-ul "Contul meu" în colțul din dreapta sus a site-ului.
c. Faceți clic pe link-ul "Change Password".
d. Modifica datele selectate.
e. Faceți clic pe butonul "Save".

Nu a găsit răspunsul la întrebarea ta? Vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți folosind formularul de contact. Intotdeauna gata pentru a vă oferi ajutor.

Our innovations

  • Stopping selected rolls during the game
  • Stopping all rolls during the game
  • Quick celebration of winnings
  • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›