l

Deposits and Withdrawal Requests

Aby rozpocząć grę, musisz dokonać wpłaty na swoje konto użytkownika. Wystarczy, że wybierzesz jedną z dostępnych metod płatności i przelejesz środki. Zaloguj się na swoje konto w www.casino-atlanta.com, przejdź do zakładki "Doładuj konto", następnie wybierz odpowiadającą Ci metodę płatności i przelej środki.
W serwisie www.casino-atlanta.com obecnie dostępny jest jeden kanał płatności za pośrednictwem kryptowaluty bitcoin. Wciąż trwają prace nad poszerzeniem opcji doładowania konta o kolejne metody płatności.
Więcej informacji na Payments.
Nasz deskryptor transakcji to: Repus Apud.
Nie, nie przyjmujemy wpłat od stron trzecich. Środki na konto może wpłacać wyłącznie jego właściciel. Prosimy pamiętać, że w celu zapobiegania wpłacaniu środków przez strony trzecie wszystkie wpłaty i wypłaty weryfikowane są przez nasz zespół ds. bezpieczeństwa.
Środki można wypłacać za pośrednictwem systemu płatności Bitcoin lub bezpośrednio na konto bankowe.
Jeśli masz problem z zasileniem swojego konta użytkownika lub zleceniem wypłaty, skontaktuj się z naszym działem wsparcia za pośrednictwem czatu na żywo lub mailowo pod adresem support@casino-atlanta.com, nasi pracownicy udzielą Ci dodatkowych informacji.
Nie. Zmiana waluty konta nie jest możliwa.
Wszystkie wypłaty muszą najpierw zostać przez nas zatwierdzone. Możesz przyspieszyć tę procedurę, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Uprzejmie informujemy, że realizacja pierwszej wypłaty może potrwać dłużej, ponieważ zostanie ona sprawdzona przez nasz dział bezpieczeństwa.
Casino Atlanta nie pobiera żadnych opłat. Niewielkie prowizje mogą pobierać providerzy płatności.
Minimalna wpłata wynosi 10 PLN lub 1 mBTC.
Minimalna wypłata wynosi 50 pln lub 2 mBTC.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego. Zawsze z chęcią udzielimy Ci pomocy.

To start playing you will need to make a cash deposit to you Casino Atlanta account. Simply choose one of the payment methods we offer and transfer funds. Log into www.casino-atlanta.com, go to the Cashier Menu Tab and choose 'Make a deposit option', choose suitable payment method and make a transfer.
We accept deposits via Skrill and using bitcoin wallet. We are working in extending the option to make deposits with additional payments methods. More info on Payments.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
No, we do not accept deposits from third parties. Only registered account holder is authorised to make deposits. Our Security Team checks all deposits and withdrawals in order to identify third party attempts.
You can withdraw/cash-out your winnings the same way as you have done your deposit – via SKRILL or bitcoin wallet.
If you have difficulties while funding your account or placing a withdrawal request, please contact our Support Team via live chat or via support@casino-atlanta.com. The Support Team will provide you with necessary instructions to complete your request.
When you fund your Casino Atlanta account, we will use the default currency from your bank or credit card supplier, but You can't change the currency.
All withdrawals are pending until they have been approved by our Security Team. If there is a delay in the process, please contact our Support Team via live chat or via support@casino-atlanta.com. Please note that your first withdrawal may take longer.
Casino Atlanta does not charge any deposit fees. Small amounts may charge the payments providers.
To enjoy Casino Atlanta you must deposit a minimum of 10 EUR, $10 or 1 mBTC.
Minimum withdrawal is 50 EUR, 50 USD or 2 mBTC.

We did not answer all you questions? Please contact our excellent support team via contact form option. We are always happy to assist you.

Para iniciar o jogo deverá fazer o depósito na sua conta do utilizador. É suficiente que escolha um dos método de pagamento disponíveis e transfira os meios. Faça o login na sua conta no www.casino-atlanta.com, passe para “Carregar a conta” e escolhe o método de pagamento que lhe convier e transfira os meios.
No serviço www.casino-atlanta.com estão disponíveis muitos métodos de pagamento realizados por: PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl e através de cartões de crédito.
Mais informações na página Payments.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
Não, não recebemos depósitos dos terceiros. Os meios na conta podem ser depositados apenas pelo seu titular. Lembrem que para combater ao depósito de meios pelos terceiros, todos os depósitos e levantamentos estão verificados pelo nosso departamento de segurança.
A nossa política de levantamentos obriga os jogadores a levantarem os meios com o mesmo método que foi usado para a realização de depósito.
Se tiver problema para alimentar a sua conta do utilizador ou ordem de pagamento, contate o nosso departamento de suporte através do chat ao vivo ou por e-mail sob o endereço support@casino-atlanta.com, os nossos funcionários providenciarão informações adicionais.
No. Haciendo una transferencia de tu cuenta de banco o a través tarjeta de crédito a la cuenta de Casino-Atlanta utilizas la divisa de tu banco.
Todos os levantamentos deverão primeiramente ser aprovados por nós. Pode acelerar este procedimento contatando o nosso Escritório de Atendimento ao Cliente.
Informamos que a realização do primeiro levantamento poderá demorar mais já que será verificada por nosso departamento de segurança.
Casino Atlanta não cobra nenhumas comissões dos depósitos.
O depósito mínimo nos depósitos: 10 Euro / 10 USD.
O primeiro levantamento da conta é gratuito. Cada levantamento seguinte está sujeito à comissão de 2%, mas não menos que 1 Euro.

Não achou resposta para a pergunta? Contate o nosso departamento de atendimento ao cliente através do formulário.

Chcete-li spustit hru, musíte provést vklad na Váš účet uživatele. Stačí si vybrat jeden z dostupných způsobů platby a převést finanční prostředky. Přihlaste se ke svému účtu www.casino-atlanta.com, přejděte na "Financovat účet", vyberte způsob platby a proveďte převod prostředků.
Na stránkách www.casino-atlanta.com existuje mnoho platebních metod realizovaných: PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl jakož i prostřednictvím platebních karet.
Více informací o Payments.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
Ne, nebudeme přijímat platby od třetích stran. Prostředky na účet může vkládat pouze jeho majitel. Vezměte prosím na vědomí, že za účelem zabránit ukládání finančních prostředků třetími stranami, všechny vklady a výběry jsou ověřené naším týmem pro bezpečnost.
Naše politika platby zavazuje hráčů vybierať prostředky stejným způsobem, jaký se používá k provedení vkladu.
Pokud máte problém s dodávkami pro svůj uživatelský účet, nebo příkazem vyplacení, prosím, kontaktujte naši zákaznickou podporu prostřednictvím chatu nebo e-mailem na support@casino-atlanta.com, náš personál vám poskytne další informace.
Ne. Rámci výkonu převod z Vašeho bankovního účtu nebo kreditní karty na účet Casino-Atlanta používáte menu Vaší banky.
Všechny platby musí být nejprve schváleny. Můžete urychlit tento proces a obrátit se na náš zákaznický servis. Vezměte prosím na vědomí, že provedení prvního vyplacení může trvat déle, protože bude ověřeno naším bezpečnostním oddělením.
Casino Atlanta neúčtuje žádné poplatky z vkladů.
Minimální vklad pro platby je 10 Euro / 10 USD.
První výplata z účtu je neplacená. Z každé další provize se platí 2%, ale ne méně než 1 Euro.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se prosím na náš zákaznický servis pomocí kontaktního formuláře. Vždy jsme připraveni, aby Vám pomoci.

Ahhoz, hogy megkezdhesd a játékot, először a felhasználói számládat fel kell töltened. Elég, ha kiválasztod az egyik lehetséges fizetési módot és átutalod a megfelelő összeget. Jelentkezz be a számládra a www.casino-atlanta.com weboldalon, menj a "Számla feltöltése" linkre, majd válaszd ki a Számodra legmegfelelőbb fizetési módot és utald át a pénzösszeget.
A www.casino-atlanta.com weboldalon több fizetési mód közül lehet választani: PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl de lehet fizetni hitelkártyával is.
További információk a Payments oldalakon találhatók.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
Nem, harmadik személyektől nem fogadunk el befizetéseket. A számlára pénzösszegeket csak az adott számla tulajdonosa utalhat át. Felhívjuk a figyelmet, hogy a harmadik személyek általi átutalások megakadályozása érdekében az összes be- és kifizetést a biztonsági osztályunk ellenőrzi.
A kifizetési politikánk a játékosokat arra kötelezi, hogy a pénzfelvételt ugyanolyan módon tegyék meg, mint ahogyan a befizetést végezték.
Ha gondod van a felhasználói számládra való befizetéssel vagy kifizetési megbízással, fordulj az élő chaten keresztül vagy e-mailen (support@casino-atlanta.com) a segélyszolgálatunkhoz, a munkatársaink további információval fognak szolgálni.
Nem. A bankszámládról vagy a hitelkártyádról a Casino–Atlanta számlájára átutalást végezve a bankod valutáját használod.
Minden kifizetést először is jóvá kell hagynunk. Felgyorsíthatod ezt a folyamatot, ha az Ügyfélszolgálati Irodánkhoz fordulsz. Felhívjuk a szíves figyelmedet, hogy az első kifizetés teljesítése hosszabb időt vehet igénybe, mivel azt a biztonsági osztályunk ellenőrzi.
A Casino Atlanta a befizetések után semmiféle kezelési díjat nem számol fel.
A minimális befizetés 10 Euro / 10 USD.
A számláról történő első pénzfelvétel ingyenes. Minden további felvétel után 2%-os kezelési díjat számolunk fel, de annak az összege minimum 1 Euro.

Nem találtál választ a Téged érdeklő kérdésekre? Vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal az kérdőív kitöltésével. Mindig szívesen segítünk.

Para empezar a jugar, tienes que pagar dinero a tu cuenta del usuario. Es suficiente que elijas uno de los accesibles métodos de pago y transfiera los recursos. Acceda a tu cuenta en www.casino-atlanta.com, va al marcador do "Carga la cuenta", luego elige el método de pago que te responde y transfiera los recursos.
En el servicio www.casino-atlanta.com son muchos accesibles métodos de pago realizados por:PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl y a través de tarjetas de crédito.
Más informaciones puedes buscar en na Payments.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
No, no aceptamos pagos de terceras partes. Los recursos a la cuenta pueden ser pagados solamente su propietario. Por favor acuérdate de que para prevenir de pagos de los recursos por terceras partes, todos los pagos y retirados son verificados por nuestro equipo de seguridad.
Nuestra política de retirados obliga a los jugadores de sacar los recursos del mismo método que han usado para realizar el pago.
Si tienes un problema de cargar tu cuenta del usuario o encargo de retirado, contacte con nuestro soporte a través el chat live o email support@casino-atlanta.com, nuestros empleados te otorgarán informaciones adicionales.
No. Haciendo una transferencia de tu cuenta de banco o a través tarjeta de crédito a la cuenta de Casino-Atlanta utilizas la divisa de tu banco.
En primer lugar todos los retirados tienen que ser confirmados por nosotros. Puedes adelantar ese procedimiento, contactándote con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Informamos cortésmente que la realización del primer pago puede durar más largo porque ello será verificado por nuestra unidad de seguridad.
Casino Atlanta no cobra ningún pago por depósitos.
La cuota mínima al pago 10 Euro / 10 USD.
EL primer retirado de la cuenta es gratuita. De cada siguiente se cobran la provisión de 2%, sin embargo no menos que 1 Euro.

¿No has encontrado las respuestas a tus preguntas? Contacta con nuestro servicio de atención al. Cliente a través del formulario de contacto. Siempre te ayudáramos con ganas.

Um mit dem Spiel zu beginnen muss ein Spieler eine Einzahlung auf sein Benutzerkonto leisten. Dazu reicht es, eine der zugänglichen Zahlungsmethoden zu wählen und die Mittel zu überweisen. Der Spieler hat sich auf sein Konto bei www.casino-atlanta.com einzuloggen, zum Lesezeichen „Konto nachladen“ überzugehen, dann die ihm passende Zahlungsmethode zu wählen und die Mittel zu überweisen.
Im service www.casino-atlanta.com sind viele Zahlungsmethoden zugänglich, die über: PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl sowie mithilfe von Kreditkarten realisiert werden.
Mehr Informationen unter Payments.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
Nein, wir nehmen keine Einzahlungen von Dritten entgegen. Die Mittel darf ausschließlich der Kontoinhaber auf ein Konto einzahlen. Bitte beachten, dass zum Vorbeugen der Einzahlung von Mittel durch Dritte sämtliche Ein- und Auszahlungen durch unser Team für die Sicherheit verifiziert werden.
Unsere Politik der Auszahlungen verpflichtet die Spieler zur Auszahlung von den Mitteln nach derselben Methode, nach der sie eine Einzahlung geleistet haben.
Sollte ein Spieler mit dem Zuführen von Mitteln seinem Benutzerkonto bzw. einer Auszahlungsanweisung Probleme haben, dann hat er unsere Unterstützungsabteilung per Chat live oder per die E-Mail-Adresse support@casino-atlanta.com zu kontaktieren. Dann erteilen unsere Mitarbeiter dem Benutzer zusätzliche Informationen.
Nicht. Bei einer Überweisung von seinem Bankkonto bzw. mit einer Kreditkarte an das Konto von Casino Atlanta verwendet ein Spieler die Währung seiner Bank.
Sämtliche Auszahlungen müssen zuerst von uns bestätigt werden. Diese Prozedur kann durch das Kontaktieren unseres Kundendienstbüros durch einen Spieler beschleunigt werden.
Wir teilen höflich mit, dass die Realisierung einer ersten Auszahlung etwas länger dauern kann, weil diese durch unsere Abteilung für die Sicherheit überprüft wird.
Für die Depots erhebt das Casino Atlanta keine Gebühren.
Eine Mindesteinzahlung beträgt bei Zahlungen 10 Euro / 10 USD.
Die erste Auszahlung aus dem Konto ist kostenlos. Für jede weitere Auszahlung wird eine Provision in einer Höhe von 2%, jedoch nicht weniger als 1 Euro erhoben.

Sollten Sie eine Antwort auf Ihre Frage nicht gefunden haben, dann kontaktieren Sie mithilfe des Kontaktformulars unsere Kundendienstabteilung. Wir sind immer gerne bereit, unseren Kunden Hilfe zu leisten.

Чтобы начать игру, вы должны внести депозит на свой счет. Просто выберите один из доступных способов оплаты и перевода средств. Войдите в свою учетную запись www.casino-atlanta.com, перейдите на "Пополнить счёт", затем выберите подходящий Вам способ оплаты и произведите перевод средств.
В сервисе www.casino-atlanta.com существует много способов оплаты, реализуемые при помощи PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl и с помощью кредитных карт.
Дополнительная информация на Payments.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
Нет, мы не принимаем платежи от третьих лиц. Средства на счет может вплатить только его владелец. Просим помнить о том, что в целях предотвращения оплат третьими лицами, все депозиты и выплаты проверяются нашей командой, для обеспечения безопасности.
Наша политика выплаты обязывает игроков пользоваться тем же способом, который они использовали, чтобы осуществить оплату.
Если у вас есть проблемы с пополнением своего счета пользователя или платежным поручением, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки через чат или по электронной почте на support@casino-atlanta.com, наши сотрудники предоставят Вам дополнительную информацию.
Да, смена валюты возможна, после входа в "Редактировать личную информацию". При реализации платёжного поручения с Вашего банковского счета или кредитной карты, Casino – Atlanta пользуется валютой Вашего банка.
Все платежи должны быть, сначала, одобрены нами. Вы можете ускорить этот процесс, связавшись с нашим Отдел обслуживания клиентов. Доводим до вашего сведения, что реализация первого платежа может занять больше времени, потому что будет она проверена нашим отделом безопасности.
Casino Atlanta не взимает комиссии с депозитов.
Минимальный депозит для платежей 500 RUB.
Первый платеж со счета - бесплатна. От каждого следующего платежа – комиссионный сбор 2%, но не менее 1 Euro.

Вы не нашли ответ на свой вопрос? Свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, используя контактную форму. Наши специалисты всегда готовы Вам помочь.

Pentru a începe jocul, trebuie sa faci o depunere în contul dumneavoastră. Doar alege una dintre metodele de plată disponibile și sârmă a fondurilor. Conectați-vă la contul dumneavoastră www.casino-atlanta.com, du-te la "cumpara credit", apoi selectați metoda de măsuri de plată și tulpina.
Despre www.casino-atlanta.com Există mai multe metode de plată puse în aplicare de către PayPal, dotpay, Skrill, Neteller, Moneta.ru, Paysafecard, WebMoney, Yandex, Transferuj.pl și prin intermediul cardurilor de credit.
Pentru mai multe informații despre Payments.
Our billing descriptor is: Repus Apud.
Nu, nu acceptăm plăți de la terți. Fonduri în contul poate plăti numai de către proprietarul său. Vă rugăm să rețineți că, în scopul de a preveni depunerea de fonduri de către terți toate depozitele și retragerile sunt verificate de către echipa noastră. Siguranță.
Plățile noastre politice obligă jucători de a retrage fonduri prin aceeași metodă, pe care le-au folosit pentru a efectua plata.
Dacă aveți o problemă cu furnizarea de contul dvs. de utilizator sau de plată pentru, vă rugăm să contactați sprijinul nostru client prin live chat sau e-mail la support@casino-atlanta.com, personalul nostru vă va oferi informații suplimentare.
Da, o schimbare de monedă este posibil după ce vă autentificați în "Edit Informații personale". Efectuarea unui transfer la contul bancar sau contul de card de credit Casino - Atlanta folosesc moneda de banca ta.
Toate plățile trebuie să fie mai întâi aprobate de noi. Puteți accelera acest proces prin contactarea Serviciul Clienți. Vă informăm că punerea în aplicare a primei plăți poate dura mai mult, deoarece aceasta va fi verificată de către departamentul nostru de securitate.
Casino Atlanta nu percepe nici o taxa pe depozite.
Depozitul minim pentru plățile este 10 Euro/10 USD.
Prima plată a unui cont este gratuit. Din fiecare din comisionul următor se plătește 2%, dar nu mai puțin de 1 Euro.

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta? Vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți folosind formularul de contact. Intotdeauna gata pentru a vă oferi ajutor.

Our innovations

  • Stopping selected rolls during the game
  • Stopping all rolls during the game
  • Quick celebration of winnings
  • Register

Casino Atlanta

Service www.casino-atlanta.com is owned by REPUS APUD – a leading provider of financial, casino and betting services around the world.

We have over 30 years' experience in this field, so we know the secret of the highest quality entertainment: awesome games, big jackpots and bonuses, and convenience of use combined with fast and secure money transaction.

More ›

Responsible Gaming Policy

Casino Atlanta strives to provide players with satisfying and enjoyable experience while playing our games.

However, we realise that gambling can cause addiction, a loss of sense of time, and the ability to objectively assess the risk of playing with money. Therefore, we support Responsible Gambling and advise our players not to risk their money

More ›